Presentació de la documentació corresponent al curs de Director o Directora d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil. IVAJ.

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 225078
|
Codi GVA: 18852
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La presentació, per part de les escoles d'animació juvenil, de la documentació establida en l'article 38.1 a), b) i c) del Decret 86/2015 , de 5 de juny del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 18/2010, de 30 de desembre, de la Generalitat, de Joventut de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut (DOGV num. 40569, de 13.11.2017)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE nº 236 de 02/10/2015).
 • Decret 165/2010, de 8 d'octubre del Consell, de mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives (DOGV núm. 6376, de 14/10/2010).
 • Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les escoles d'animació juvenil ubicades a la Comunitat Valenciana, reconegudes per l'Institut Valencià de la Joventut, que impartixen els cursos de formació en matèria d'animació juvenil regulats en el Decret 86/2015 , de 5 de juny del Consell.

Requisits

Podran iniciar el tràmit telemàtic les persones físiques titulars de drets o interessos legítims per part de les Escoles, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que establix la llei.

Com es tramita

Procés de tramitació

Haurà d'omplir la sol·licitud amb les dades sol·licitades i els camps assenyalats com obligatoris.

 

S'adjuntarà el formulari que corresponga.

 

Podran adjuntar en l'apartat annex, la documentació que es requerisca normativament o la que estimen necessària per a la gestió del procediment.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de polsar en la icona "tramitar amb certificat". Haurà de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació electrònica (www.accv.es), o DNI electrònic. A continuació realitzarà els següents passos per a la...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució