Convocatòria d'avaluació per al seguiment d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en la Comunitat Valenciana, corresponent a l'any 2020.

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA AVAP

Codi SIA: 687727
|
Codi GVA: 19172
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comprovar si la implantació del títol és adequada, es correspon amb els compromisos adquirits per la universitat i verificats per l'òrgan d'avaluació corresponent, i permet garantir l'adequada continuïtat del mateix fins a la renovació de l'acreditació. Així com revisar la incorporació de les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

* PROPÒSITS El procés de seguiment dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat té com a propòsits: 1. Assegurar la qualitat de les titulacions universitàries oficials oferides d'acord amb els nivells de qualificació establits i els criteris expressats en la normativa legal...

Saber més

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Universitats públiques i privades que hagen finalitzat el seu segon o tercer any d'implantació, respectivament, incloses les titulacions universitàries oficials en què participen diverses universitats, sempre que la responsable administrativa de les mateixes siga una universitat pertanyent al...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
L'avaluació per al seguiment dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat comprén les següents fases: a) El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de l'oportuna sol·licitud dirigida a l'AVAP per les universitats interessades en la forma i terminis que...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8973, de 11/12/2020) i fins al 15 de gener de 2021.

Documentació
La universitat sol·licitant haurà d'accedir a la plataforma SIAVAL, a través de la pàgina web de la AVAP http://www.avap.es, i incloure a través de la mateixa el autoinforme juntament amb totes les evidències previstes en el protocol d'avaluació per al seguiment de títols de grau i màster i en el...
Saber més
Taxa o pagament

El pagament de la taxa haurà d'efectuar-se al llarg del mes de gener 2021 mitjançant transferència al compte bancari de la AVAP: ES17 2038 6159 9060 0007 2276. En el justificant de pagament s'ha d'indicar els títols amb els quals es correspon el pagament i haurà de remetre's al correu electrònic...

Saber més
Enllaços

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a emetre l'informe d'avaluació per l'AVAP serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de finalització del termini de presentació de sol·licituds.