Autorització a l'Administració per a consultar de manera telemàtica dades necessàries per a la percepció de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 1875410
|
Codi GVA: 19548
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública perquè comprove directament, de manera telemàtica les dades acreditatives d'estar al corrent en els pagaments amb l'Agència Tributària estatal i autonòmica, i amb la Tresoreria de la Seguretat Social per a la percepció de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones, físiques o jurídiques, interessades a ser beneficiàries de beques, ajudes i subvencions de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En el termini que estableix l'Administració en el procediment de concessió de beques, ajudes i subvencions de què es tracte.

Forma de presentació
Telemàtica
1. De conformitat amb la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l';autorització pot realitzar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual acaba d';indicar-se. Aquesta modalitat...
Saber més
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius al qual es dirigisquen o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en este...

Saber més

On dirigir-se

Resolució