Detall de Procediment

Procediment de liquidació mensual del Carnet Jove emés per entitats de caràcter públic

Codi SIA: 2072684
Codi GUC: 19860
Organisme: INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Proporcionar l'entorn telemàtic necessari perquè les entitats de caràcter públic amb les quals l'IVAJ haja subscrit el corresponent conveni liquiden mensualment les targetes Carnet Jove emeses.

Interessats

Les entitats de caràcter públic que hagen subscrit el corresponent conveni amb l'IVAJ, amb la prèvia autorització a les persones proposades per les entitats de caràcter públic.

Termini

Durant tot l'any, sempre que es trobe vigent el conveni. Una vegada al mes, les entitats han d'accedir a aquest tràmit telemàtic a l'efecte de remetre a l'IVAJ la liquidació de les targetes Carnet Jove emeses en el mes immediatament anterior.

Documentació

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

Exclusivament de manera telemàtica

òrgans de tramitació

Organismes

 • INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
 • C/ HOSPITAL, 11

  46001 - València/Valencia

Observacions

Els previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

Òrgans resolució

Organismes

 • INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ)
 • C/ HOSPITAL, 11

  46001 - València/Valencia