Aportació de documents d'esmena o justificació de les subvencions gestionades pel servei d'Atenció i Comunicació amb el Pacient.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2262598
|
Codi GVA: 20292
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet aportar per via telemàtica documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda o subvenció d'Atenció al Pacient.

 

L'aportació es pot fer:

- Com a conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus).

- Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o perquè ho determina així la normativa aplicable a l'expedient que es tracte).

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els sol·licitants, o els seus representants legals, d'ajudes o subvencions relacionades amb Atenció al Pacient.

Requisits

Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:

 

1. En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) d'Atenció al Pacient respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat) d'ajudes o subvencions.

b) Haver-hi un expedient obert d'aquestes característiques al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) o tinga l'obligació (perquè ho determina així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte) d'aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

2. La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit)

 

- Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

- En el cas que es presente un certificat digital de persona física i s'actue en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a aquest registre està disponible:

En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit).

. I en https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment esmentat.

 

- Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació s'ha d'aportar dins d'aquest termini.

 

- En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest. En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent. 2....
Saber més
Taxa o pagament

No està contemplat el pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.