Aportació de documentació requerida en un expedient de RENOVACIÓ/DUPLICAT/AMPLIACIÓ ATRIBUCIONS de targeta per al govern d'embarcacions de recreació

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2100393
|
Codi GVA: 20358
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportació de documentació que manca de la requerida per a la tramitació de la targeta per al govern d'embarcacions d'esbarjo.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Reial decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions de recreació (BOE núm. 247,...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persona física o jurídica titular en la sol·licitud de renovació, duplicat o ampliació d'atribucions en l'àmbit de competències de la Generalitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
Els documents l'han de remetre per via telemàtica en format PDF els interessats o els seus representants legals, que seran directament responsables del correcte enviament d'aquests. Una vegada comprovats pel Departament d'Activitats Nàutiques, s'incorporaran a l'expedient i se'n procedirà a la...
Saber més
Òrgans de tramitació
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Un termini de 10 dies hàbils a comptar des de la recepció de l'expedient de sol·licitud per a aportar a aquesta oficina els documents requerits, en cas contrari se li tindrà per desistit de la seua petició, conforme estableix l'article 68.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud normalitzada, que es troba en l'apartat d'impresos associats, s'ha de presentar la documentació requerida.
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Els interessats quedaran autoritzats, segons l'art. 25.1 de l'RD 875/2014 per a navegar durant un període màxim 3 mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'aquesta tramitació.
Òrgans resolució
SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE PORTS I AEROPORTS. DEPARTAMENT D'ACTIVITATS NÀUTIQUES.