Presentació de la documentació corresponent al curs de Formador o Formadora d'animadores i animadors. IVAJ.

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT IVAJ

Codi SIA: 2099669
|
Codi GVA: 20370
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La presentació, per part de les escoles d'animació juvenil, de la documentació establida en l'article 38.1 a, b i c del Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual es desplega reglamentàriament la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- Els ciutadans que vulguen sol·licitar un certificat digital en suport programari han de dirigir-se a qualsevol dels punts de registre d'usuari de l'ACCV (PRU) que hi ha a la Comunitat Valenciana. L'emissió del certificat digital és presencial i dura entre 5 i 10 minuts des del moment de la sol·licitud. Cal identificar-se amb el DNI, NIE o passaport espanyol, en vigor.

 

- Podeu consultar l'enllaç següent:

http://www.accv.es/ciudadanos/puntos-de-registro-de-usuario/

 

- Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu

https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados

Normativa
 • Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
 • Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les escoles d'animació juvenil situades a la Comunitat Valenciana, reconegudes per l'Institut Valencià de la Joventut, que imparteixen els cursos de formació en matèria d'animació juvenil regulats en el Decret 86/2015, de 5 de juny, del Consell.

Requisits

Podran iniciar el tràmit telemàtic les persones físiques titulars de drets o interessos legítims per part de les escoles, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, conformement al que s'estableix en la llei.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Al llarg de tot l'any

Documentació
S'ha d'omplir la sol·licitud amb les dades sol·licitades i els camps assenyalats com a obligatoris. S'ha d'adjuntar el formulari que siga corresponent. Podran adjuntar, en l'apartat annex, la documentació que es requerisca normativament o la que estimen necessària per a la gestió del procediment....
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació és telemàtica. S'ha de disposar d'un certificat electrònic reconegut per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (www.accv.es) o DNI electrònic. Per a iniciar el tràmit telemàtic, cal fer clic en la icona "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar d'un certificat...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució