Devolució de depòsit de garantia mitjançant aval o assegurança de caució

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2299203
|
Codi GVA: 20869
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment de devolució del depòsit de garantia mitjançant aval o assegurança de caució davant un òrgan administratiu o entitat de la Generalitat, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

FORMA DE PRESENTACIÓ:

 

Davant l'òrgan administratiu o entitat que va requerir el depòsit de la garantia.

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques que hagen depositat en la Caixa de Depòsits de la Generalitat una garantia mitjançant aval o assegurança de caució, per una obligació que ve establida en una norma, negoci jurídic, acte administratiu o resolució

Com es tramita

Procés de tramitació

La persona dipositant de l'aval o assegurança de caució, remetrà la sol·licitud de devolució de depòsit de garantia mitjançant aval o assegurança de caució davant l'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es va constituir la garantia, qui comunicarà a la Caixa de Depòsits de la Generalitat l'acord de cancel·lació de l'aval o assegurança de caució, juntament amb tota la documentació i dades necessàries perquè esta procedisca a la seua devolució a l'interessat.

 

Quan finalitze el tràmit, des de la Caixa de Depòsits rebran un Certificat de situació actual de l'aval o assegurança de caució, (Model SG3), signat electrònicament per a la cancel·lació d'este amb l'entitat emissora.

 

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

A partir de la finalització del termini de la garantia.

Documentació
- Sol·licitud de devolució de depòsit de garantia mitjançant aval o assegurança de caució. - L'òrgan administratiu o entitat a la disposició de la qual es va constituir la garantia, comunicarà a la Caixa de depòsits i fiances de la Tresoreria de la Generalitat l'acord de cancel·lació de l'aval o...
Saber més

Resolució