Z - Sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE. (Tràmit que s'ha d'utilitzar EXCLUSIVAMENT quan no n'hi haja un d'específic en la seu electrònica de la Generalitat).

INSTITUT VALENCIÀ DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL IVACE

Codi SIA: 2306369
|
Codi GVA: 20976
Descarregar informació
Temini tancat

Fins 18-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a diferents procediments de l'IVACE, sempre que no es tracte de tràmits relacionats amb ajudes i subvencions, els quals compten amb tràmits específics, (veure web d'IVACE)

 

Aquest tràmit TELEMÀTIC de sol·licitud general el poden utilitzar els interessats quan hi haja un model normalitzat de sol·licitud per a la presentació presencial, però els interessats vulguen o hagen de presentar-la de manera electrònica (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre) i encara no s'haja habilitat un procediment electrònic específic per a fer-ho.

 

Si hi ha un procediment específic de presentació telemàtica s'ha d'utilitzar necessàriament aquesta via per a relacionar-se amb l'Administració.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
18-06-2024
Normativa
 • Decret 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i l'ordenació de les oficines de registre en l'Administració de la Generalitat (DOCV núm. 7406, de 19/11/2014)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques, titulars de drets o interessos legítims individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant de les administracions públiques, d'acord amb el que estableix la llei.

Requisits

En cas de persones jurídiques han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat
Documentació
Juntament amb el formulari de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment. (Tot això, segons el que estableix la normativa que ho regule o, si escau, la que siga requerida per l'Administració al...
Saber més