Comunicació d'instal·ladors/res que treballen en empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions ELÈCTRIQUES en BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES, inscrites en el Registre Integrat Industrial (RII) i habilitades per a l'exercici d'eixes activitats EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES (diferents a la Comunitat Valenciana). Alta i baixa. Indústria.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 2350390
|
Codi GVA: 21282
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicació a la Conselleria competent en matèria d'Indústria de la Generalitat Valenciana:

 

- D'els/de les instal·ladors/as habilitats/ades que treballen en empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions ELÈCTRIQUES en BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES, inscrites en el Registre Integrat Industrial (RII) i habilitades per a l'exercici d'eixes activitats EN ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES, que vulguen exercir-les en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. (Supòsit d'ALTA).

 

- I també d'aquells/as que deixen de treballar en eixes empreses. (Supòsit de BAIXA).

 

 

 

* NOTES:

 

1) La inscripció en el Registre Integrat Industrial (RII) com a empresa instal·ladora/mantenidora li habilita per a actuar en tot el territori espanyol. Per tant, si una empresa està ja inscrita en eixe registre en una Comunitat Autònoma, no ha de tornar a inscriure's en una altra.

 

El número de RII d'una empresa pot consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre de competència estatal (en concret del Ministeri competent en matèria d'indústria). (Vegeu enllaç directe a eixa web en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

No obstant això, en la Comunitat Valenciana és necessari que, addicionalment, les empreses instal·ladores/mantenidores d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió i d'instal·lacions tèrmiques d'altres Comunitats Autònomes, comuniquen a la Conselleria competent en matèria d'Indústria de la Generalitat Valenciana les persones instal·ladores que treballen en elles, només a fi de que aquestes puguen utilitzar els seus tràmits telemàtics que exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/ada.

 

Però, tant per a instal·lacions elèctriques en baixa tensió, com per a instal·lacions tèrmiques, estan també disponibles altres tràmits telemàtics que no requereixen ser realitzats per un/a instal·lador/a habilitat/ada.

 

 

2) Tot/a instal·lador/a ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa instal·ladora/mantenidora habilitada, que ha de poder acreditar davant l'Administració competent (quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control) que la documentació o titulació del personal qualificat que treballa en ella li capacita per a l'acompliment de la seua activitat.

 

La informació sobre això relativa a instal·ladors/as habilitats/as d'instal·lacions elèctriques en baixa tensió i d'instal·lacions tèrmiques i a les empreses en què treballen està disponible en els tràmits i serveis existents sobre aquest tema en la Guia Prop i també en l'apartat corresponent de l'àrea d'Indústria de la Conselleria competent en eixa matèria (vegeu l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular d'eixes empreses instal·ladores/mantenidores, o el/la seu/a representant.

Requisits

1 - Eixos tipus d'empreses hauran d'estar PRÈVIAMENT HABILITADES en la seua Comunitat Autònoma per a realitzar l'activitat (instal·lacions elèctriques de baixa tensió i/o instal·lacions tèrmiques) I INSCRITES COM TALS EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL (RII).

 

* El número de RII de l'empresa pot consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

2 - Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona ha d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació

Tant en els supòsits d'ALTA, com en els de BAIXA:

 

1. Presentació de la comunicació dels seus instal·ladors/res DE MANERA TELEMÀTICA davant el Servei Territorial competent en matèria d'Indústria de la província de la Comunitat Valenciana on l'empresa vaja a realitzar la seua activitat.

 

2. Si el sol·licitat és correcte, el referit Servei Territorial competent realitza la inscripció (d'alta o de baixa, segons siga procedent) d'eixos/as instal·ladors/res com a treballadors/res de l'empresa que efectua la comunicació, la qual cosa, en cas d'alta, els permetrà realitzar els tràmits telemàtics que exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/ada en matèria d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió i d'instal·lacions tèrmiques.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
Tant en el supòsit d'ALTA, com en el de BAIXA, les empreses han de presentar la COMUNICACIÓ TELEMÀTICA dels seus instal·ladors/res, emplenant, signant i registrant per a això el formulari web de dades generals i el formulari web de dades específiques d'alta/baixa instal·ladors/res, existents en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la comunicació ha de realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent 2. Per a eixa presentació telemàtica ha de disposar-se d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de...
Saber més