Aportació de documents d'esmena o justificació d'un expedient d'ajudes o subvencions de la Direcció General d' Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2407063
|
Codi GVA: 21522
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda o subvenció de la Direcció General d' Alta Tecnologia, Inversions i Infraestructura.

 

L'aportació es pot fer:

- A conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus).

- Per iniciativa de la persona interessada (voluntàriament o per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte).

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els sol·licitants, o els seus representants legals, d'ajudes o subvencions.

Requisits

Per a poder aportar documentació a través d'aquest tràmit telemàtic, s'han de complir els requisits següents:

 

1. En primer lloc, s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o d'un altre tipus) respecte d'un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt ni arxivat) d'ajudes o subvencions.

b) Existir un expedient obert d'aquestes característiques al qual la persona interessada vulga (és a dir, sense haver sigut requerida per a fer-ho) o tinga l'obligació (per determinar-ho així la normativa aplicable a l'expedient de què es tracte) d'aportar més documentació o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent.

 

2. La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). També s'hi admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit).

 

- Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat

Si no supereu la validació del certificat, heu de posar-vos en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.

 

- En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), us haureu d'inscriure prèviament en el Registre de representants de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica.

La informació relativa a aquest registre està disponible:

. en https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit).

. I en http://www.accv.es/va/ciudadans/registre-de-representants/

Com es tramita

Procés de tramitació

- L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS es pot fer TELEMÀTICAMENT.

 

- Fent clic en l'enllaç directe que s'acaba d'indicar o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'àrea personal de la persona sol·licitant, a la qual es pot accedir des de la web de la Generalitat: Web de la Generalitat > Àrea personal, o des de la vostra seu electrònica: Web de la Generalitat > Seu electrònica > Accés a l'àrea personal).

 

- L'interessat s'ha d'identificar amb un certificat digital dels admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, que són els reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados (vegeu l'enllaç directe en aquest mateix tràmit).

 

Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, s'ha de validar i, a continuació, adjuntar els documents electrònics que hàgeu d'aportar.

 

- Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia.

 

- La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert i serà analitzada pel personal d'Atenció al Pacient, que procedirà en conseqüència.

Òrgans de tramitació
Els competents en l'expedient al qual aporta la documentació.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació s'ha d'aportar en el termini que la Conselleria haja establit en el requeriment esmentat.

 

- Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació s'ha d'aportar dins d'aquest termini.

 

- En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que se sol·liciten en aquest. En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que es considere pertinent, o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent. 2....
Saber més
Taxa o pagament

Aquest procediment no comporta el pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
El competent en l'expedient al qual aporta la documentació.