Aportació de documentació per a expedients de subvencions per al foment de la formació, la investigació i la transferència de coneixement entre el Sistema Universitari Valencià i l'Administració Pública Valenciana en l'àmbit de l'economia pública

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2413366
|
Codi GVA: 21676
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert de subvencions per al foment de la formació, la investigació i la transferència de coneixement entre el Sistema Universitari Valencià i l'Administració Pública Valenciana en l'àmbit de l'economia pública.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

L'aportació pot ser:

- Per iniciativa de l'interessat

- A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'administració, i en aquest cas haurà de realitzar-se en el termini concedit en aquest.

Com es tramita

Procés de tramitació
L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar....
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Si en les bases reguladores, en les convocatòries, en les resolucions de concessió o en els convenis que se signen s'estableix un termini per a la presentació de determinada documentació (informes de seguiment, justificacions, etc.), aquesta haurà de presentar-se en el termini establit.

Documentació
Documents electrònics requerits o voluntaris, així com els informes de seguiment, justificacions i altra documentació exigida en les bases reguladores, convocatòries, resolucions de concessió o convenis que se signen.
Forma de presentació

Resolució