Sol·licitud d'inscripció de representant en el Registre de grups d'interés (REGIA)

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2512997
|
Codi GVA: 21993
Descarregar informació
Termini obert

Des de 17-02-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La inscripció com a representant de grup d'interés en el Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (RÈGIA) té per objecte acreditar la condició de representant d'un grup d'interés ja inscrit en el registre, assumint la responsabilitat davant la Generalitat de les actuacions dutes a terme i de la veracitat de la informació facilitada.

 

El Registre de Grups d'Interés de la Generalitat (RÈGIA) té per objecte facilitar la identificació pública i el control de l'activitat d'influència que realitzen els grups d'interés, davant les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

 

Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats, organitzacions, plataformes, xarxes i (en els casos previstos per la llei) les persones físiques, que duguen a terme activitat d'influència.

 

Els grups d'interés són les persones jurídiques, entitats, organitzacions, plataformes, xarxes i en els casos previstos per la llei les persones físiques que, tinguen o no personalitat jurídica que duguen a terme l'activitat d'influència.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
17-02-2022

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones representants dels grups d'interés ja inscrits.

Com es tramita

Procés de tramitació

La sol·licitud d'inscripció s'ha de presentar abans de fer qualsevol actuació en nom del grup d'interés representat.

 

La inscripció com a representant requereix que l'organització a la qual sol·licita representar es trobe inscrita en el registre.

Òrgans de tramitació
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ

Sol·licitud

Termini
Des de 17-02-2022

Durant tot l'any, amb posterioritat a la inscripció del grup d'interés, per a poder realitzar actuacions en el seu nom davant el Registre de grups d'interés de la Generalitat (REGIA).

Documentació
Les persones representants de grups d'interés han de presentar una sol·licitud per cada organització representada, que es tramitarà exclusivament per mitjans electrònics. La representació de les persones, entitats o organitzacions s'ha d'acreditar per qualsevol mitjà que deixe constància...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La tramitació i presentació de sol·licituds, amb els annexos i la documentació corresponent, s'ha de realitzar EXCLUSIVAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS, utilitzant el certificat digital de la persona interessada a representar a un grup d'interés. Punxant en el botó Presentació autenticada, accedirà...
Saber més

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs d'alçada davant la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Relacions Institucionals i Transparència, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en...

Saber més
Òrgans resolució
DIRECCIÓ GENERAL DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ