Aportació documental a la sol·licitud d'Ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació. Transformació i Resiliència ACT.4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2862297
|
Codi GVA: 22416
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a un expedient de sol·licitud d'ajudes per a la transformació de flotes, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Activitat 4: Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques que siguen titulars d'alguna de les següents autoritzacions en vigor a la data de sol·licitud de les ajudes:

a) Una autorització de transport públic de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MDPE.

b) Una autorització de transport públic discrecional de viatgers amb autobús, identificada amb la clau VDE.

c) Una autorització de transport privat complementari de mercaderies habilitant per a fer transport amb vehicles o conjunts de vehicles de més de 3,5 tn. de massa màxima, identificada amb la clau MPCE.

d) Una autorització de transport privat complementari de viatgers amb autobús amb la clau VPCE.

e) Una autorització autonòmica de transport públic de mercaderies amb clau MDLE, sempre que tinguen adscrits a aquesta autorització vehicles de més de 3,5 tn de massa màxima a data d'aprovació del Reial decret 983/2021, de 16 de novembre

f) Persones jurídiques privades que a la data de sol·licitud de l'ajuda presten el servei públic de transport urbà amb autobús, i estigueren exemptes de l'obtenció d'alguna de les autoritzacions incloses en l'apartat 1 de l'article 3 de l'Ordre 2/2022, de 28 de març,de la Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Requisits

Haver rebut una notificació electrònica assignant un codi d'expedient a la seua sol·licitud o haver rebut un requeriment d'esmena sobre l'expedient telemàtic de la sol·licitud.

 

En la documentació que s'aporte ha de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient telemàtic al qual fa referència.

Com es tramita

Procés de tramitació
S'ha d'accedir a l'Administració en línia, lloc en el qual el ciutadà s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, adjuntar els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits a la seua sol·licitud d'esmena, i, finalment, s'ha de registrar...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

En cas d'aportació documental voluntària, no s'estableix termini, en cas d'haver rebut requeriment d'esmena, el termini serà el que s'assenyala en el requeriment d'esmena.

Documentació
- Formulari telemàtic de petició. - Els documents electrònics aportats pel sol·licitant o requerits en la seua sol·licitud d'esmena.
Forma de presentació
Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible...
Saber més