APORTACIÓ O JUSTIFICACIÓ de subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del PATRIMONI i dinamització cultural, i l'adequació i renovació de béns i espais municipals de la Comunitat Valenciana per a l'EXERCICI 2022.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 2895443
|
Codi GVA: 22639
Descarregar informació
Termini obert

Des de 25-07-2022

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació via telemàtica de documents a un expedient obert de la convocatòria de subvencions subvencions destinades a promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del PATRIMONI i dinamització cultural, i l'adequació i renovació de béns i espais municipals de la...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
25-07-2022

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Els titulars o els seus representants legals, de les sol·licituds d'ajudes o subvencions presentades, amb expedients oberts (i no arxivats) davant la Direcció General d'Administració Local.

Requisits

Tindre obert un expedient d'ajudes o subvencions (no resolt ni arxivat) davant la Direcció General d'Administració Local. Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient, haurà de realitzar-se en el termini concedit en aquest

Com es tramita

Procés de tramitació
L'interessat s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Des de 25-07-2022

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'aportarà en el termini que l'Administració establisca.

Forma de presentació
Telemàtica
Únicament es presentaran les sol·licituds de subvenció de manera telemàtica i es formalitzaran segons els models que figuren en l'adreça d'internet que s'indica a continuació: www.gva.es accedint als apartats Administracions/Ajudes i Subvencions/Administracions Locals, signada pel representant...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució