Justificació del tercer període de les ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa (Ordre 4/2022, d'1 de juny, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, DOGV núm. 9357 de 08.06.2022)

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2930239
|
Codi GVA: 23032
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 03-07-2023

Fins 07-07-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

El tràmit té per objecte possibilitar l'aportació, per via telemàtica, de la documentació justificativa del compliment de la fi de la subvenció (base reguladora tretzena de l'Ordre 4/2022, d'1 de juny), per part de les persones beneficiàries de les ajudes.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
03-07-2023 al 07-07-2023
JustificacióTermini obert
Observacions

· Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados

· Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html.

· Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.En el cas de presentar un certificat digital de persona física i actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat Valenciana per a la realització de tràmits per via telemàtica.

· La informació relativa a aquest Registre està disponible en:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp i en

https://regrep.accv.es/accv_repr/login.html

Normativa
 • 4/2022, d'1 de juny, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes a persones joves altament qualificades, per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la Carrera...
 • 13 de juliol de 2022 de la Comissió Avaluadora pel qual es publica el llistat provisional de sol·licitants de l'ajuda per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de...
 • 7 de setembre de 2022 de la Comissió Avaluadora pel qual es dona publicitat als llistats provisionals de les persones aspirants que compleixen els requisits establits en la convocatòria, de les persones que incompleixen algun dels requisits de la convocatòria, així com els llistats de persones...
 • 28 de setembre de 2022 de la Comissió Avaluadora pel qual es Dona publicitat a la proposta de relació de persones beneficiàries, Proposta de relació d'aspirants les sol·licituds de les quals hagen sigut desestimades, amb indicació de les causa que han motivat la seua denegació i a l'acta de...
 • 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'administració de justícia, al cos de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones beneficiàries de les ajudes relacionades en l'Annex I de la Resolució de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la...

Saber més
Requisits

La persona interessada haurà de disposar de signatura electrònica avançada: DNIe (DNI electrònic), certificats de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

 

Punxant en l'enllaç directe que acaba d'indicar-se accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web de sol·licitud d'aportació, annexar a continuació la documentació que s'aporta i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre (que també estarà disponible en l'Àrea Personal de la persona sol·licitant, a la qual pot accedir-se des de la web de la Generalitat (Web de la Generalitat >Àrea personal) o des de la seua Seu Electrònica (Web de la Generalitat > Seu Electrònica > Accés a l'àrea personal).

 

NOTA: cada arxiu que s'aporte haurà de tindre una grandària màxima de 5Mb.

 

La persona interessada s'identificarà amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada.

 

Una vegada emplenada la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntarà l'o els documents electrònics que haja d'aportar.

 

Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà l'entrada per mitjà del registre telemàtic i podrà imprimir una còpia d'aquest.

 

La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert, i serà analitzada pel personal de la Conselleria competent en aquesta matèria, qui procedirà en conseqüència .

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Els terminis per a la presentació seran de CINCO DÍAS HÀBILS següents a la finalització de cada període d'ajudes que a continuació es relacionen:

 

Primer període: del 1/09/2022 al 30/11/2022

· Data d'inici: 01/12/2022

· Data de fi: 09/12/2022

 

Segon període: del 1/12/2022 al 28/02/2023

· Data d'inici: 01/03/2023

· Data de fi: 07/03/2023

 

Tercer període: del 1/03/2023 al 30/06/2023

· Data d'inici: 01/07/2023

· Data de fi: 07/07/2023

Documentació
S'haurà de presentar la documentació indicada en el resolc 4t de la Resolució de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d'ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera...
Saber més

Justificació

Termini
Termini obert
Descripció

RESOLUCIÓ d’11 d’octubre de 2023, de la consellera de Justícia i Interior, per la qual es minoren les ajudes concedides per la Resolució de 18 de novembre de 2022, per a la preparació de proves selectives per a l’accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l’Administració de...

Saber més