Detall de Procediment

Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'ECONOMIA SOSTENIBLE de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

Codi SIA: 2930319
Codi GUC: 23036
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient ja obert en la direcció general competent en matèria d'Economia Sostenible, i permet a la ciutadania relacionar-se electrònicament amb la Generalitat Valenciana per a accedir als serveis públics i a la tramitació dels procediments administratius en matèria d'Economia Sostenible. En concret, aquest tràmit permet: A) Aportar per via telemàtica la documentació que MITJANÇANT UN REQUERIMENT (d'esmena, de formulació d'al·legacions o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per la direcció general competent en matèria d'Economia Sostenible amb relació a un expedient obert (no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions. B) Aportar de forma telemàtica A INSTÀNCIES DE LA PERSONA INTERESSADA documentació a un expedient de les característiques descrites. Això inclou també la possibilitat de formular al·legacions i presentar renúncies o desistiments, si és procedent.

Observacions

1) Com s'ha indicat, aquest tràmit permet l'aportació de documentació a un expedient obert en matèria d'Economia Sostenible que NO siga d'ajudes. Per a l'aportació de documentació a un expedient d'ajudes NO ha d'utilitzar-se el present tràmit, sinó el tràmit de la Guia Prop d'aportació en eixa matèria l'enllaç directe al qual figura a continuació en l'apartat "Enllaços". 2) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquest tràmit s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: dgeconomia@gva.es 3) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si malgrat això continueu necessitant ajuda informàtica, podeu enviar el vostre dubte, problema o consulta: . Bé omplint el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu l'enllaç directe disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un formulari i un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a l'adreça esmentada s'han d'indicar, entre altres dades: raó social, NIF, usuari/ària (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb què es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com una descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits: 1. En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits: a) Haver rebut un REQUERIMENT (d'esmena o un altre tipus) de la Direcció General competent en matèria d'Economia Sostenible, respecte a un expedient administratiu obert (és a dir, no resolt, ni arxivat), que no siga d'ajudes o subvencions. b) Existir un expedient obert d'eixes característiques en la citada Direcció General, al qual la persona interessada vulga VOLUNTÀRIAMENT (és a dir, sense haver sigut requerida per a això) aportar més documentació, o bé presentar la seua renúncia o desistiment, segons siga procedent. 2. La persona interessada (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT i per l'ACCV, el sistema Clave-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat Recomanem que comprove la validesa del seu certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest. 3. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aquesta representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones (físiques y jurídiques) que tinguen la condició d'interessades en l'expedient obert que es tracte o les seues persones representants.

Termini

a) Si s'ha rebut un REQUERIMENT, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la direcció general competent en matèria d'Economia Sostenible haja establit en aquest requeriment. b) Si la documentació la presenta VOLUNTÀRIAMENT la persona interessada, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació

1. SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS EL FORMULARIO WEB disponible en el mateix tràmit telemàtic. - En aquesta sol·licitud, haurà de fer-se constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es fa l'aportació, i s'ha d'indicar la matèria a què correspon i el número o la referència concrets. Esta informació ha d'incloure obligatòriament la de l'àmbit o província de l'òrgan que gestiona l'expedient obert (bé un dels servicis territorials, o bé la pròpia Direcció General, competents en matèria d'Economia Sostenible) i que, per tant, serà el que rebrà la sol·licitud d'aportació de documentació. - Si en el moment de realitzar l'aportació no es coneix el número o referència de l'expedient a què es fa, en el formulari web ha de seleccionar-se l'opció 'Codi d'Expedient Desconegut' i, a continuació, indicar en l'apartat 'Observacions' el nombre més gran de dades identificatives de l'expedient. 2. A continuació, en el pas corresponent del tràmite telemàtic, haurà d'annexar-se la DOCUMENTACIÓ que s'aporta a l'expedient de que es tracte, bé a requeriment de l'administració, bé a instància de la persona interessada. Respecte a aquesta documentació: - És recomanable que, en primer lloc, es reunisquen tots els documents que cal presentar (omplits i signats digitalment) i es guarden electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen. - En el requeriment rebut, o bé, si és el cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop a què corresponga l'expedient obert al qual es realitza l'aportació, apareixerà la llista de documents a presentar. - Si hi ha un model normalitzat, el document haurà de presentar-se en aquest (en molts casos està disponible en l'apartat "Impresos associats" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert). Si no hi ha aquest model, els documents els haurà de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans de realitzar l'aportació. Si la grandària màxima admesa per este tràmit telemàtic no li permet annexar tots els documents que ha d'aportar a l'expedient, pot presentar els que falten realitzant una nova aportació a eixe expedient utilitzant una altra vegada este tràmit telemàtic. Açò és possible fer-ho tantes vegades com necessite.

Presentació

Telemàtica
1. L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA. 2. Fent clic en PRESENTACIÓ AUTENTICADA (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar el formulari web de sol·licitud general d'aportació, annexar a continuació la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la vostra carpeta ciutadana (vegeu l'apartatEnllaços). 3. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en aquesta adreça. Si teniu algun problema en la tramitació telemàtica, comproveu si hi ha alguna indicació en aquestes per a solucionar-lo. En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través d'un dels següents correus electrònics, en funció del tipus de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: REVSR@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu del qual es tracte.

Òrgans resolució