Al·legacions per via telemàtica en processos selectius d'estabilització de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública derivats de l'aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2986534
|
Codi GVA: 23052
Descarregar informació
Termini obert

Des de 06-04-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La base 1.4 de les convocatòries de processos selectius d'estabilització disposa que les persones participants estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics per a tots els tràmits derivats del procés selectiu.

Aquest tràmit permet el compliment d'aquesta obligació i l'aportació per via telemàtica d'al·legacions en processos selectius d'estabilització de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública derivats de l'aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
06-04-2023
Observacions

En l'apartat "D Denominació convocatòria" del formulari a emplenar en el pas "2 Emplenar" del tràmit electrònic, s'ha d'identificar de manera IDÈNTICA a com consta en la convocatòria, la denominació de la categoria/especialitat o cos/escala del procés selectiu d'estabilització per al qual es presenta al·legacions, així com el SISTEMA: bé CONCURS DE MÈRITS o bé CONCURS OPOSICIÓ. Així mateix, es recomana incloure el número i la data del DOGV en què es va publicar la convocatòria.

En cas de no disposar d'espai suficient en l'apartat D, pot utilitzar-se l'apartat "G Observacions" per a incloure aqueixes dades, a més de les al·legacions.

Si l'espai disponible en l'apartat G per a formular les al·legacions no fora suficient per a exposar els fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud, es pot annexar un document amb les al·legacions en el pas "3 Documentar" del tràmit. En aquest pas pot aportar-se UN o DIVERSOS documents. La grandària màxima permesa és de 35MB per document. I les extensions permeses són PDF, *DOC, *DOCX, *XLS, *ODT, *ZIP, *RAR, *ODS, *JPG i *XLSX. La grandària total del tràmit serà de 150MB.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els sol·licitants participants que puguen al·legar en seu electrònica, a través de mitjans electrònics, allò que consideren oportú, en processos selectius d'estabilització de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública derivats de l'aplicació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de...

Saber més
Requisits

Per a poder aportar al·legacions mitjançant aquest tràmit telemàtic, els sol·licitants participants en processos selectius d'estabilització de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública han de complir els requisits establits en les bases de la convocatòria.

 

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents per als processos selectius d'estabilització en què s'al·lega.

Sol·licitud

Termini
Des de 06-04-2023

Els terminis seran els assenyalats en cada fase segons les bases de la convocatòria corresponent.

Documentació
La documentació que s'estime pertinent per a les al·legacions en cada fase segons les bases de la convocatòria corresponent. Pot aportar-se un o diversos documents. La grandària màxima permesa és de 35MB per document. I les extensions permeses són PDF, DOC, DOCX, XLS, ODT, ZIP, RAR, ODS, JPG i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La base 1.4 de la convocatòria disposa que les persones participants estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics per a tots els tràmits derivats del procés selectiu d'estabilització. Les al·legacions, aportant, en el seu cas, la documentació que s'estime pertinent,...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
Els competents per als processos selectius d'estabilització en què s'al·lega.