Detall de Procediment

Sol·licitud de tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Subdirecció General de Contractació de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic no previstos en la plataforma de contractes del sector públic

Codi SIA: 2986255
Codi GUC: 23267
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Termini de sol·licitud: OBERT des de 26-04-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Tràmit per a utilitzar EXCLUSIVAMENT quan el procediment específic no estiga previst en l'àmbit de la plataforma de contractes del sector públic.

Observacions

Modificació: s'ha canviat la configuració de la tramitació telemàtica del procediment.

Requisits

En cas de persones jurídiques, han d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de representants. Aquest registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques, licitadors, adjudicataris, subcontractistes.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

Juntament amb el formulari de sol·licitud telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la tramitació del procediment, segons el que estableix la normativa reguladora o, si és el cas, la que siga requerida per l'Administració o l'interessat considere d'oportuna presentació.

Presentació

On dirigir-se

Telemàtica
Para iniciar el trámite telemático deberá pinchar en el icono superior "Tramitar con certificado" de esta misma página. Deberá disponer de certificado electrónico reconocido por la ACCV o DNI electrónico (Ver enlaces del apartado "Información complementaria"). Desde el asistente de tramitación electrónica se deben realizar los pasos siguientes: 1. Completar el formulario de datos generales. - El campo "Servicio Territorial" es obligatorio. Habrá que indicar uno de los valores posibles (Servicios centrales, Alicante, Castellón y Valencia). - El campo "Exposición" es obligatorio. En este se indicará de manera resumida el objetivo del trámite. 2. Seleccionar la instancia a rellenar (Solicitud) y "Enviar". 3. Documentar la tramitación, para lo que hay que tener presente lo siguiente: Desde el apartado "Otros documentos" pueden anexarse los restantes documentos exigidos por el procedimiento o que se consideren oportunos. 4. Registrar la solicitud.

On consultar dubtes sobre el tràmit