Detall de Procediment

Tràmit per a la presentació de documentació en el procediment d'assignació de places concertades en el sector d'atenció social a persones en situació o risc d'exclusió pertanyents a col·lectius vulnerables.

Codi SIA: 2985413
Codi GUC: 23282
Organisme: VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

 • Subsanació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Procediment de presentació de sol·licituds per a l'assignació de places en centres d'acolliment i habitatges destinats a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables: persones sense llar, persones amb VIH, persones exreclusas, persones migrants, persones LGTBI, dones en risc d'exclusió social i persones en situació de vulnerabilitat social per part dels Equips d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials i per part dels equips professionals dels recursos de les entitats gestores de l'acció concertada en el sector d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables en el cas de pròrrogues extraordinàries.

Requisits

Podran aportar documentació els Equips d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials i els equips professionals dels recursos de les entitats gestores de l'acció concertada en el sector d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables.

Interessats

La presentació de la sol·licitud i l'aportació documental, la realitzarà l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials, els quals posseeixen la funció de valora la necessitat de recursos objecte de l'acció concertada per a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables. En el cas de sol·licitud de pròrrogues extraordinàries, els equips professionals dels recursos de les entitats gestores de l'acció concertada en el sector d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables.

Normativa del procediment

 • Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema publique valenciana de serveis socials.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
 • Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Veure Llei 3/2019
 • Veure Decret 59/2019
 • Veure Decret 181/2017
 • Veure Llei 39/2015

Termini

Durant les 24 hores els 365 dies de l'any.

Forma presentació

Telemàtica
La documentació a aportar es presentarà exclusivament per via telemàtica. Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es a) Sol·licitud per l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials b) Resolució de concessió de plaça DT c) Pròrroga extraordinària des dels recursos

On consultar dubtes sobre el tràmit

Enllaços

 • Instrucció 1/2023 de la Direcció General d'Acció Comunitària i Barris Inclusius, Direcció General d'Igualtat en la Diversitat, Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones relativa al procediment d'assignació de places concertades en el sector d'atenció social a persones en situació o risc d'exclusió pertanyents a col·lectius vulnerables.

Informació tramitació

a) Sol·licitud per l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials b) Resolució de concessió de plaça DT c) Pròrroga extraordinària des dels recursos

òrgans de tramitació

Direccions territorials competents per àmbit geogràfic. Direcció territorial de València. Direcció territorial d'Alacant. Direcció territorial de Castelló.

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia

Observacions

Recurs d'alçada contra la resolució de concessió.

Òrgans resolució

Direccions territorials competents per àmbit geogràfic. Direcció territorial de València. Direcció territorial d'Alacant. Direcció territorial de Castelló.

Organismes

 • VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
 • PL. DE NULES, 2

  46003 - València/Valencia