Tràmit per a la presentació de documentació en el procediment d'assignació de places concertades en el sector d'atenció social a persones en situació o risc d'exclusió pertanyents a col·lectius vulnerables

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2985413
|
Codi GVA: 23282
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-03-2023

Fins 22-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Procediment de presentació de sol·licituds per a l'assignació de places en centres d'acolliment i habitatges destinats a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables: persones sense llar, persones amb VIH, persones *exreclusas, persones migrants, persones LGTBI, dones en risc d'exclusió social i persones en situació de vulnerabilitat social per part dels Equips d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials i per part dels equips professionals dels recursos de les entitats gestores de l'acció concertada en el sector d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables en el cas de pròrrogues excepcionals .

 

 

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-03-2023 al 22-04-2024
EsmenaTermini obert
Normativa
 • Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema publique valenciana de serveis socials.
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana
 • Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenvolupa l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

La presentació de la sol·licitud i l'aportació documental, la realitzarà l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials, els quals posseeixen la funció de valora la necessitat de recursos objecte de l'acció concertada per a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables.

En el cas de sol·licitud de pròrrogues excepcional la realitzarà l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials de forma coordinada la persona professional de referència del recurs.

 

Requisits

Podran aportar documentació els Equips d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials i els equips professionals dels recursos de les entitats gestores de l'acció concertada en el sector d'atenció a persones en situació o risc d'exclusió social pertanyents a col·lectius vulnerables.

Com es tramita

Procés de tramitació

a) Sol·licitud per l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials.

 

b) Resolució de concessió de plaça DT

 

c) Pròrroga excepcional des dels recursos

 

 

Òrgans de tramitació
Direccions territorials competents per àmbit geogràfic. Direcció territorial de València. Direcció territorial d'Alacant. Direcció territorial de Castelló.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Des del dia 01/03/2023 al dia 22/04/2024

Forma de presentació
Telemàtica
La documentació a aportar es presentarà exclusivament per via telemàtica. Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, accessible en la web https://sede.gva.es a) Sol·licitud per l'Equip d'Atenció Primària Bàsica de Serveis Socials b) Resolució de concessió de plaça DT c)...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Observacions

  Recurs d'alçada contra la resolució de concessió.

  Òrgans resolució
  Direccions territorials competents per àmbit geogràfic. Direcció territorial de València. Direcció territorial d'Alacant. Direcció territorial de Castelló.