Línia de Finançament Préstec IVF Entitats Socials

INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES IVF

Codi SIA: 2987732
|
Codi GVA: 24178
Descarregar informació
Termini obert

Des de 25-01-2024

Fins 31-10-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Línia de finançament dirigit a finançar les necessitats operatives de fons d'un conjunt ampli d'entitats socials, anticipant els drets de crèdit derivats d'accions concertades i de subvencions atorgades per la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2024. Este producte financer contempla quatre modalitats:

A) Diversitat funcional: Podran sol·licitar finançament a l'empara d'esta modalitat les entitats d'iniciativa social que siguen titulars de centres d'atenció social a persones amb discapacitat o diversitat funcional i que, durant l'exercici 2024, o bé formalitzen un concert social o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar servicis d'atenció a persones amb diversitat funcional.

 

B) Infància, adolescència, dones víctimes de violència de gènere i persones en situació de risc d'exclusió social: Podran sol·licitar finançament a l'empara d'esta modalitat entitats d'iniciativa social que:

 

a) Actuen en l'àmbit de la infància i l'adolescència, o presten servicis a col·lectius vulnerables amb el risc d'exclusió social

b) En 2024 desenvolupen actuacions per a les quals l'Administració haja resolt la concessió d'un concert social convocat a l'empara de resolucions aprovades a este efecte per la VICIPI, i publicades en el DOGV.

 

C) Majors: Podran sol·licitar finançament a l'empara d'esta modalitat, les entitats d'iniciativa social que siguen titulars de centres d'atenció social a persones majors dependents, i que, durant l'exercici 2024, o bé formalitzen un concert social, o bé prorroguen un ja preexistent, a fi de prestar servicis d'atenció a persones majors dependents.

 

D) Inversió per a la construcció, equipament i adequació d'infraestructures de servicis socials: Podran sol·licitar finançament a l'empara d'esta modalitat, les entitats a les quals se'ls haja concedit subvencions per la Direcció d'Infraestructures de Servicis Socials de la VICIPI en 2024 per a projectes d'inversió en matèria d'equipament, vehicles adaptats, redacció de projectes i obres en l'àmbit de la Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

E) Acompte de drets derivats de la prestació de servicis vinculats a contractes o concerts vençuts amb la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
25-01-2024 al 31-10-2024
Observacions

* Consultar bases completes de la convocatòria

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Entitats socials que operen en la Comunitat Valenciana

Requisits

Els beneficiaris han de complir els següents requisits, entre altres:

 

• Haver prestat o prestar un servici concertat o haver rebut una subvenció de la Generalitat Valenciana en una de les modalitats a les quals aplica esta línia de finançament.

• Estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

• No estar incurs en un procediment d'insolvència col·lectiva

Sol·licitud

Termini
Des de 25-01-2024 a 31-10-2024

Les sol·licituds podran presentar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Es podran presentar sol·licituds fins al 31 d'octubre de 2024 o fins que s'esgote el pressupost indicat en la convocatòria.

Documentació
La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: a. Formulari de sol·licitud b. Identificació del sol·licitant: s'aportarà fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del representant legal de l'entitat, juntament amb la fotocòpia de l'escriptura d'apoderament. A més,...
Saber més
Forma de presentació

Resolució

Òrgans resolució