Detall de Procediment

Sol·licitud de proposta de títols per als centres educatius de la província de València

Codi SIA: 3013351
Codi GUC: 24406
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitud de proposta de títols per part dels centres educatius a la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de València i Castelló. La proposta serà dels títols acadèmics i professionals la gestió dels quals correspon l'a el Generalitat Valenciana: Educació Secundària, Formació Professional Bàsica, Batxiller, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, Ensenyaments Professionals de Música i Dansa, Artístiques, Esportives i Ensenyaments Artístics Superiors. I Certificat de Superació dels Ensenyaments d'Idiomes.

Observacions

Els dubtes o consultes dels centres educatius poden traslladar-se a l'òrgan tramitador de la corresponent Direcció Territorial a través dels següent correus electrònics: *DT. València: *titulos_dtv@gva.es *DT Castelló: becascastellon@gva.es

Qui pot sol·licitar-ho?

Els centres educatius de la Comunitat Valenciana

Termini

Durant tot l'any

Documentació

La proposta de sol·licitud de títols estarà acompanyada dels següents documents OBLIGATORIS, tots ells en format pdf: - Annex - Títols Sol·licitats. Aquest document està dins del tràmit telemàtic com una plantilla que s'haurà de descarregar, emplenar, passar a format pdf i posteriorment annexar al tràmit. - Proposta de títols. Ha d'estar signada pel Director i Secretari del Centre educatiu, i segellada en totes les fulles que la componen. Annexar en format pdf. - Actes de l'alumnat inclòs en la proposta. Annexar en format pdf. També podrà annexar documents NO OBLIGATORIS si ho considera necessari, igualment en format pdf. - Una altra documentació En el cas que hi haja més d'un han d'unir-se en un únic document pdf i posteriorment annexar-se.

Presentació

Telemàtica
Per a la tramitació telemàtica serà necessari que s'accedisca amb un certificat digital de persona jurídica que represente al centre educatiu. El tràmit s'inicia amb un formulari web que ha d'emplenar-se en línia. L'apartat B DIRECCIÓ TERRITORIAL: la que li corresponga al centre educatiu. L'apartat C DADES DE LA PERSONA O ENTITAT INTERESSADA: els emplenarà amb les dades que li indiquem a continuació: NOM: EL DEL CENTRE ESCOLAR PRIMER COGNOM: CODI DEL CENTRE SEGON COGNOM: NO EMPLENAR NIF: NIF DEL CENTRE L'apartat C DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT: Agafa les dades del certificat digital amb el qual s'ha accedit al tràmit telemàtic, i no són editables. La resta d'apartats han d'emplenar-se segons les indicacions de cada apartat. Els dubtes o consultes dels centres educatius poden traslladar-se a l'òrgan *tramitador de la corresponent Direcció Territorial a través dels següent correus electrònics: *DT. València: *titulos_dtv@gva.es *DT Castelló: becascastellon@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit