Aportació de documentació per a l'esmena d'un expedient existent en la Direcció General de Turisme

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 3013921
|
Codi GVA: 24705
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient ja obert en la Direcció General de Turisme o en els Serveis Territorials de Turisme d'Alacant, Castelló i València. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de l'interessat. - A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els titulars, o els seus representants legals degudament acreditats (veure detalls en l'apartat de tramitació), de declaracions responsables, comunicacions o sol·licituds presentades, amb expedients oberts i no arxivats.

Requisits

Tindre obert un expedient (no resolt ni arxivat) en la Direcció General de Turisme o en els Serveis Territorials de Turisme d'Alacant, Castelló i València. Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'administració, per a completar o esmenar un expedient, haurà de realitzar-se en el...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
L'aportació de documentació haurà de realitzar-se telemàticament pel titular o els representants degudament acreditats en el Registre de Representants de la *ACCV. Per a actuar en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants...
Saber més
Observacions

-Representació: A més de la inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació (*ACCV), l'article 32.3 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, estableix que la...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no aquest arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, aquesta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Documentació
Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, aquest aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en aquest.

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no aquest arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, aquesta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Descripció

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient ja obert en la Direcció General de Turisme o en els Serveis Territorials de Turisme d'Alacant, Castelló i València. L'aportació es pot realitzar: - Per iniciativa de l'interessat. - A conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de...

Saber més
Forma de presentació