Detall de Procediment

Habilitació de l'accés a OVIDOC, al personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la Generalitat Valenciana, al personal integrant de les llistes d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat i al personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.

Codi SIA: 3015590
Codi GUC: 24965
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT des de 26-05-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La present resolució té per objecte regular l'accés a l'Oficina Virtual del Docent de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport (OVIDOC) al personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la Generalitat Valenciana, al personal integrant de les llistes d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat i al personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.

Requisits

Personal que haja de participar en els procediments de selecció i de provisió de personal docent, i en altres tràmits que puguen habilitar-se per la direcció general competent en matèria de personal docent a través de OVIDOC.

Qui pot sol·licitar-ho?

Personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la Generalitat Valenciana, personal integrant de les llistes d'aspirants a la provisió de llocs en règim d'interinitat i personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.

Termini

Obert de manera contínua

Presentació

Telemàtica
Les sol·licituds d'accés es presentaran per via electrònica. L'obtenció de les credencials d'accés a OVIDOC es realitzarà mitjançant la plataforma de tramitació electrònica de la seu electrònica de la Generalitat. L'enllaç d'accés a aquesta plataforma estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació https://ceice.gva.es/. Podrà utilitzar-se, com a mètode d'autenticació en el sistema, certificats electrònics admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa