Detall de Procediment

Llibre de registre de piscines d'ús col·lectiu

Codi GUC: 2808
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què li serveix?

Llibre de registre de piscines d'ús col·lectiu: procediment anul·lat

Informació complementària

Amb la publicació del Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'establixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, en l'article 11.5, s'assenyala que les piscines d'ús públic hauran de disposar d'un protocol d'autocontrol específic de la piscina. A més, en l'article 4.3, s'indica que hauran de registrar-se les dades relatives a l'autocontrol, preferentment en suport informàtic. Per tot això, basant-se en allò que s'ha exposat, no és procedent continuar editant llibres de registre, i en conseqüència, este procediment de "Llibre de Registre de Piscines" queda anul·lat. El protocol d'autocontrol haurà de contemplar, almenys, els aspectes que vénen reflectits en l'article 11.5 abans mencionat. El Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat està elaborant una guia per al disseny del protocol d'autocontrol, que es posarà a disposició dels titulars.