Alteració del nom dels municipis.

Presidència de la Generalitat

Codi SIA: 210497
|
Codi GVA: 61
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Alteració del nom dels municipis.

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

L'entitat local interessada.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Remissió expedient a la Generalitat (art. 10). - Informe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (art. 11). - Informe del Registre d'entitats locals estatal (art. 11). - Termini al·legacions d'1 mes per part de l'entitat local, mitjançant acord plenari adoptat per majoria absoluta, en el cas...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
- Acord plenari inici adoptat per majoria simple (art. 6). - Estudi tècnic, subscrit per un expert en lingüística, en què s'exposen detalladament els fonaments històrics i lingüístics del canvi de denominació del municipi proposat (art. 7.1 a). - Acord plenari, adoptat amb el quòrum de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar". 2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de 6 mesos. Si no n'hi ha resolució expressa, el silenci administratiu tindrà efectes estimatoris.
Observacions

Contra el Decret del Consell, els interessats podran interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, sense perjudici de l'article 44 de la LJCA i el recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes.

Òrgans resolució
El Consell de la Generalitat.