Procediment per a l'adhesió de les entitats locals al conveni marc de la FVMP amb la Generalitat per a la cessió de sòl públic

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3055480
|
Codi GVA: 96125
Descarregar informació
Termini obert

Des de 02-04-2024

Fins 02-04-2028

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tràmit perquè els ajuntaments puguen adherir-se al conveni marc de la Federació Valenciana

de Municipis i Províncies amb la Generalitat per a cessió de sòl en el qual impulsar la promoció d'habitatges

de protecció pública.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
02-04-2024 al 02-04-2028

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments.

Requisits

Ser una entitat local.

Com es tramita

Procés de tramitació

S'haurà de sol·licitar per part dels ajuntaments l'adhesió al conveni marc per a cedir sòl amb l'objectiu d'impulsar la promoció d'habitatges de protecció pública.

Els ajuntaments hauran d'emplenar tramite genèric administratiu i adjuntar dos documents:

- El certificat de la secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'Entitat Local pel qual s'adopta la decisió d'adherir-se al conveni.

- El formulari del protocol d'adhesió.

Sol·licitud

Termini
Des de 02-04-2024 a 02-04-2028

CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I LA FEDERACIÓ

VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER A L'IMPULS DE LA PROMOCIÓ D'HABITATGES

DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN SÒL DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS MITJANÇANT

COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA.

 

El termini de presentació de les sol·licituds d'adhesió començarà a partir de la data de firma del Conveni.

 

L'autorització de la firma es va realitzar el 2 d'abril de 2024.

Documentació
-Protocol d'adhesió. -Certificat de la secretaria de l'acord de l'òrgan competent de l'Entitat Local pel qual s'adopta la decisió d'adherir-se al Conveni Marc entre la FVMP i la Generalitat per a la cessió de sòl.
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació serà telemàtica: - La recomanació és que accedisquen amb un certificat de representació de l'entitat. - També es podria accedir amb un certificat de persona física i es pot comprovar contra la ACCV si existix o no la representació, el justificant d'eixa consulta a la ACCV s'annexa...
Saber més

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ Sí