INPA - Procediment per a la informació de sòls de titularitat municipal

ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL EVHA

Codi SIA: 3056476
|
Codi GVA: 96265
Descarregar informació
Termini obert

Des de 02-04-2024

Fins 02-04-2028

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Tràmit perquè els ajuntaments puguen remetre la informació relativa al sòl municipal disponible referent al conveni marc de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb la Generalitat per a la promoció d'habitatges de protecció pública.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
02-04-2024 al 02-04-2028
Observacions

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

De conformitat amb la legislació, europea i espanyola, en protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractats, en qualitat de Responsable i en l'exercici de les competències atribuïdes, per la EVHA, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància presentada. Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, presentant escrit en el Registre d'entrada de la EVHA, així com, si és el cas, podrà reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit de no haver obtingut satisfacció en l'exercici dels drets. Més informació sobre el tractament de les dades http://www.evha.es.

 

 

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Tots els municipis de la Comunitat Valenciana.

Requisits

-Ser una entitat local

-Estar adherida al conveni marc de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb la Generalitat per a cessió de sòl en el qual impulsar la promoció d'habitatges de protecció pública.

 

Sol·licitud

Termini
Des de 02-04-2024 a 02-04-2028

El termini de presentació de la informació relativa a les parcel·les municipals disponibles començarà a partir de la data d'adhesió al conveni marc de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb la Generalitat i finalitzarà el 02-04-2028.

Documentació
Els ajuntaments interessats hauran d'aportar la informació relativa a les diferents parcel·les disponibles de titularitat municipal, per al seu estudi i, si és el cas, posterior cessió. Les parcel·les hauran de complir els següents requisits: - Ser titularitat en ple domini de l'Ajuntament. -...
Saber més

Altres documents

 • Certificat
 • Nota simple
 • Certificat
 • Aclariment
Taxa o pagament

Este tràmit està exempt del pagament de cap taxa.

Forma de presentació
Telemàtica
Els ajuntaments aportaran la informació referida a cada parcel·la mitjançant Presentació autenticada on hauran d'incorporar els documents següents: - Certificat urbanístic i de dotació de servicis subscrit per tècnic. - Nota simple del Registre de la propietat, amb antiguitat màxima de 3 mesos....
Saber més

On dirigir-se