Autorització del curs de direcció i gestió de centres de servicis socials de la Comunitat Valenciana

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3056788
|
Codi GVA: 96348
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Autorització del curs de direcció i gestió de centres de servicis socials de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Entitats o centres de formació

Requisits

Acreditació de trobar-se d'alta com a entitat formadora en la AEAT en el cens d'empresaris, professionals i retenidors.

Com es tramita

Procés de tramitació
Es realitzarà mitjançant sol·licitud annexa, activada en la plataforma de l'administració electrònica, dirigida a la Vicepresidència i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, a través de la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació,...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques establix que es requerirà a l'interessat perquè en un termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius.

Descripció

A) Alta com a entitat formadora en el cens d'empresaris, professionals i retenidors B) Acreditació del representant C) Programació del curs

Documentació
Forma de presentació

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, s'establix un termini de dos mesos.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada