XML/RSS

XML-RSS 2.0

Què és el servei de RSS del Portal de la Generalitat?

El servei de RSS del Portal de la Generalitat facilita l'accés a les últimes novetats del Portal sense necessitat d'accedir directament a ell.

Què és RSS?

És un arxiu en format RDF o XML que s'utilitza per a distribuir notícies i contingut semblant que procedixen de diferents fonts. Els arxius RSS servixen per a crear canals de publicació simples que poden ser llegits per programes especials (lectors de notícies) . Quan ens trobem en una web una icona XML o RSS, significa que pots llegir les notícies que publiquen en eixe lloc web sense necessitat d'accedir a la pàgina. ¿Ventajas? moltes, la principal és que només t'avisarà quan es produïsquen canvis en la pàgina, sense necessitat d'accedir a la mateixa. Per a utilitzar este nou servei necessitarà tindre instal·lat en el seu ordinador un programa lector de notícies ("Feed Reader" en anglés)

A continuació li oferim una selecció dels millors lectors de notícies RSS. Estos programes permeten agrupar les notícies d'una forma senzilla i còmoda per a estar al corrent de les novetats que es produïxen diàriament en la Generalitat.

Passos que s'ha de seguir per a utilitzar el servici de notícies:

1. Si no disposa d'un programa lector, ha de descarregar i instal·lar en el seu ordinador un Feed Reader (o lector de notícies) , com:

Hi ha desenes de lectors disponibles en el mercat, molts d'ells gratuïts, i per a totes les plataformes. Es recomana que faça una Busca en Internet i es descarrege el més adequat a les seues necessitats.

2. Afegir el servici RSS en el que es trobe interessat en el seu lector de notícies.

Serveis RSS actualment disponibles

En l'actualitat es troben disponibles els següents serveis de RSS

  • Butlletí de novetats d'Ocupació públicaXML-RSS
  • Butlletí de Novetats de Tràmits i ServeisXML-RSS
  • Novetats del Portal TributariXML-RSS