Visualització de contingut web

Què és la Carpeta Ciutadana?

Si el que desitja és conéixer tota la informació generada en les seues relacions, per mitjans electrònics, amb l'Administració Autonòmica deurà accedirà la Carpeta Ciutadana des de https://www.tramita.gva.es/cdc (pot trobar l'enllaç en www.gva.es - Carpeta Ciutadana).

És important que prèviament confirme que complix amb els requisits necessaris (pot trobar ajuda en el punt Requisits d'accés a l'àrea personal). A través d'esta zona tindrà accés a:

  • Totes les notificacions telemàtiques rebudes.
  • Els justificants de registre generats en els inicis de tots els tràmits realitzats telemàticament (Aquesta informació es mostrarà als 10 minuts de realitzar l'anotació registral).
  • Recuperar els fitxers presentats en el moment de realitzar el registre (utilitat disponible des del 22/07/19 sense efectes retroactius. Aquesta informació podrà visualitzar-la a partir de l'endemà de la presentació).
  • La relació dels tràmits pendents de finalitzar.
  • La informació relativa a les autoritzacions de representació sol·licitades.
  • La informació sobre l'estat dels expedients actius. Li informem que és possible que no li apareguen tots els expedients oberts amb la Generalitat Valenciana en estos moments, però progressivament se n'aniran incorporant a la Carpeta Ciutadana.
  • Tutorial de funcionament de la safata de signatures