Preguntes freqüents - Pagament

01. Condicions necessàries per a realitzar el pagament telemàtic

Verifiqueu que compliu totes les condicions necessàries per a realitzar el pagament:

 • Adeudo en compte:
  • Per a realitzar el pagament cal ser el titular o persona autoritzada.
  • Les entitats col·laboradores admeses podeu consultar-les en: atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondepagar
  • Únicament admeten el pagament en línia aquelles entitats financeres que en l'última columna de la taula "Adeudo On-line/Pago telemático genérico" figura un SÍ.
  • No és podran utilitzar comptes mancomunats.
  • No és podran realitzar pagaments de 23.30 a 00.15. A mes les entitats col·laboradores poden establir les seues pròpies franges horàries en què el pagament en línia no està disponible.
 • Pagament amb Targeta:
  • Qualsevol targeta Visa o MasterCard de dèbit o crèdit de qualsevol entitat financera.

02. Sol·licitud de devolució del pagament d'una taxa

La devolució del pagament d'una taxa de GVA s'ha de realitzar presentant la corresponent sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.

Podeu consultar informació del procediment: http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=1624

03. Problemes en el model 046

Consulteu les comprovacions que es detallen en la pàgina: http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos i si continueu amb problemes, envie un correu al compte organizacionhacienda@gva.es

04. Problemes al obtindre el justificant de pagament de la taxa

Per a obtindre el justificant de pagament de la taxa ha d'accedir a:

https://atenea.ha.gva.es/CCTE_PagoTelematico/pagoTelematico.jsp?lang=va

Li apareixerà esta imatge que deurà omplir:

El nº llarg és el nº de document i el còdi territorial és el CE4628: