Ocupació Pública

Ocupació Pública

De la Generalitat i els seus organismes dependents

D'altres administracions(únicament de torn lliure o discapacitat o que incloguen en una mateixa convocatòria de qualsevol d'ambdós tipus no restringides a funcionaris).

Una vegada aconseguida la data final de l'última etapa publicada per a cada tipus de seguiment, les convocatòries s'esborren passats 3 dies.