Tràmits i servicis

Tràmits i servicis

  • L'objecte o la finalitat del tràmit o servici.
  • Qui pot accedir al mateix, és dir a qui es dirigix i quals Són els requisits que han de complir-se.
  • Quantia i pagament de taxes i drets, així com dels havers en què Consistixen subvencions, ajudes, beques i premis.
  • On ha de dirigir-se l'interessat per a realitzar els tràmits, Especialment el que donarà inici al tràmit.
  • Quina és la documentació que ha de presentar-se, així com el termini de Presentació.
  • Tràmits que seguirà l'Administració.
  • Sancions que puguen derivar-se de l'incompliment de les Obligacions de l'interessat.
  • Altres aspectes importants del tràmit o servici.
  • Fonts jurídiques i/o documentals, és dir les normes que donen Cobertura al tràmit o servici.