Sol·licitud de cita prèvia Oficines PROP

Sol·licitud de cita prèvia Oficines PROP

SOL·LICITUD DE CITA PRÈVIA

Temporalment, el servei presencial d'atenció al públic en les oficines PROP es prestarà amb CITA PRÈVIA obligatòria.

 

MANERES DE SOL·LICITAR CITA PRÈVIA

Pot sol·licitar-se Cita Prèvia per a les oficines PROP a través de 2 canals diferents: 

  • A través de l'adreça d'Internet en el portal de GVA de cites prèvies (https://citaprevia.gva.es/), en l'opció "Sol·licitud de cita prèvia Oficines PROP".
  • Telefonant al telèfon d'informació 012 (cost fix de telefonada, segons l'operador) o al 96 38 66000 (per a telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana, i recomanable per a telèfons amb tarifa plana)

 

Per a sol·licitar cita prèvia en les oficines PROP, polse en l'enllaç

 

ANUL·LACIÓ DE CITES: en cas de no poder acudir a la cita prèvia sol·licitada, cal anul·lar-la en aqueixa mateixa adreça d'Internet, en l'opció "Consulta o Anul·lació de Cita" perquè puga ser aprofitada per una altra persona.

 

OFICINES PROP AMB CITA PRÈVIA GVA

La llista d'oficines PROP amb cita prèvia disponible està actualitzada en tot moment en la web, una vegada s'entra a l'opció "Sol·licitud de cita prèvia Oficines PROP".

 

OFICINES PROP MIXTES AMB CITA PRÈVIA A TRAVÉS D'AJUNTAMENTS

Polse l'enllaç per a veure la llista d'oficines PROP mixtes, amb cita prèvia gestionada pels ajuntaments.

 

RESTRICCIONS EN PERÍODE COVID

  • Només s'atendrà mitjançant cita prèvia
  • És obligatori portar posada correctament la màscara, excepte les persones exemptes en els supòsits establits en la normativa vigent
  • Ha de mantindre's la distància mínima de seguretat d'1,5 metres
  • És preceptiu llavar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'accedir a l'interior de les oficines, en els expenedors habilitats
  • No està permesa l'entrada a persones que presenten símptomes compatibles amb SARS-CoV-2
  • Cada oficina té un aforament màxim que haurà de ser complit en tot moment
  • Es podrà limitar l'accés d'acompanyants per a garantir l'aforament màxim

 

PREGUNTES I RESPOSTES

Nombre de tràmits per cita

Amb cada cita es podrà realitzar un únic tràmit. Es poden sol·licitar fins a un màxim de 3 cites per als serveis que estiguen disponibles.

Dades necessàries per a sol·licitud de cita

Per a reservar la cita, cal aportar el número de DNI/NIE, el nom i cognoms de la persona que acudirà a l'oficina, i el telèfon de contacte. A més, es recomana incloure el correu electrònic, per a rebre la confirmació de la cita amb les dades de la persona sol·licitant i l'oficina PROP on serà atesa.

Cita prèvia per a persones amb passaport (sense DNI ni NIE)

El sistema solament permet reservar cita a les persones que disposen de DNI o NIE. Els qui disposen únicament de passaport hauran de telefonar al 012 (o al 96 38 66000) per a sol·licitar la cita, i se li subministrarà un número de localitzador. Amb aquest codi, haurà d'acudir a l'oficina PROP i confirmar la cita en la pantalla tàctil.

Antelació per a sol·licitar cita prèvia

La sol·licitud de cita prèvia per a un dia es pot realitzar fins a les 23.59 hores del dia anterior, si hi ha cites disponibles per a l'endemà.

Anul·lació de la cita prèvia

A causa de la demanda de cites, en cas de no poder acudir a la cita prèvia sol·licitada, es prega que s'anul·le telefonant al 012 (o al 96 38 66000) o en aqueixa mateixa adreça d'Internet on la va reservar, en l'opció "Consulta o Anul·lació de Cita".

Persones i entitats obligades a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics

Es recorda que l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, per a qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, a les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, professionals amb col·legiació obligatòria en l'exercici de la seua activitat i empleats públics en actuacions relacionades amb la seua condició.

Qui ha de sol·licitar la Cita

La Cita podran sol·licitar-la persones físiques, en queden exclosos els col·lectius obligats a relacionar-se de manera telemàtica amb l'administració: gestories, etc. (segons paràgraf anterior).