Informació bàsica sobre protecció de dades

Informació bàsica sobre protecció de dades

Nom de l' activitat de tractament SOL·LICITUD D' INFORMACIÓ PÚBLICA, QUEIXES, AGRAÏMENTS, SUGGERIMENTS, PETICIONS, CONTACTES I AL·LEGACIONS
Responsable del tractament Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica
Finalitat del tractament Gestió de sol·licituds d'informació pública, queixes, agraïments, suggeriments, peticions, contactes i al·legacions
Drets de les persones interesades Tenen dret a sol·licitar l'accés a les seues dades personals, la rectificació o supressió de les mateixes, a la limitació del seu tractament, a oposar-se al mateix o a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, per mitjà d'un escrit que siga conforme al que s'indica a la Política de protecció de dades
Més informació Tota la resta de característiques d'aquest tractament poden consultar-se en el Registre d'Activitats de Tractament (RAT) publicat per la Conselleria