Tractament de dades de caràcter personal

Tractament de dades de caràcter personal

Informació bàsica sobre protecció de dades
Nom de l'activitat de tractament Consultes, comentaris i peticions (bústia de la ciutadania)
Responsable del tractament Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Finalitat del tractament Gestió de consultes, comentaris i peticions de la ciutadania
Drets de les persones interessades Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades de caràcter personal, limitació i oposició al seu tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en esta conselleria, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en l’enllaç següent http://www.gva.es/va/proc19970
Més informació La resta de característiques d'este tractament poden consultar-se en el Registre d'activitats de tractament (RAT) https://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades

 

Contacta amb la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Contacta

La informació marcada amb * és obligatòria

Prova de verificació