05-Consellera de Justicia, Interior y Administración Pública

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

Honorable Sra. GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Honorable Sra. GABRIELA BRAVO SANESTANISLAO

Foto per a descarregar

Curriculum vitae

Nascuda a Ràfol de Salem en 1963, és llicenciada en Dret per la Universitat de València. Ha sigut portaveu del Consell General del Poder Judicial, a més de fiscal de menors del Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana i presidenta del Secretariat de la Unió Progressista de Fiscals (UPF). Ha format part del seu secretariat permanent, del qual va ser nomenada presidenta durant el XXII Congrés de l'Associació en 2007.

Des del 29 de juny de 2015 Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana.

Competències

S'assignen a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública les competències en matèria de justícia, reformes democràtiques, i gestió de les competències en matèria de consultes populars, col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, així com les competències en matèria d'interior, protecció civil, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, extinció d'incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d'emergència, i, així mateix, les competències en matèria de funció pública.

Reglament orgànic i funcional

DECRET 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions. (DOGV núm. 8572 de 17.06.2019).

DECRET 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV núm. 8590, de 12.07.2019).

DECRET 168/2020, de 30 d'octubre, del Consell, de modificació del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat. (DOGV num. 8951 de 13.11.2020).

Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV núm 8959, de 24.11.2020).

ORDRE 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desenvolupament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. (DOGV núm. 9025 de 22.02.2021).

ORDRE 24/2021, de 22 de setembre, de la Conselleria de Justícia,  Interior  i  Administració  Pública,  per  la  qual  es  modifica l'Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de  Justícia,  Interior  i  Administració Pública,  de  desplegament  del  Decret  172/2020,  de  30  d'octubre,  del  Consell,  d'aprovació  del  Reglament  orgànic  i  funcional  de  la  Conselleria  de  Justícia,  Interior  i  Administració  Pública. (DOGV núm. 9183 de 28.09.2021)

Ordre 5/2022, d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica l'Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública (DOGV núm. 9356, de 07.06.2022).