10-Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Honorable Sra. REBECA TORRÓ SOLER

Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

Honorable Sra. REBECA TORRÓ SOLER

Foto per a descarregar

Competències

S'assignen a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat les competències en matèria de  vertebració del territori, paisatge, transports, ports, aeroports, costes i obres públiques.

Reglament orgànic i funcional