01-President de la Generalitat

Presidència de la Generalitat

Molt Honorable Sr. XIMO PUIG I FERRER

President de la Generalitat

Molt Honorable Sr. XIMO PUIG I FERRER

Foto per a descarregar

Competències

S'assignen a la Presidència de la Generalitat les competències en matèria d'assessorament al president i impuls de l'acció interdepartamental del Consell, relacions amb la Unió Europea, l'Estat i altres comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, promoció institucional, patrimoni cultural, turisme, Administració local i mitjans de comunicació social, així com les competències en matèria de relacions amb les Corts, publicacions, representació i defensa en judici i assessorament en dret a la Generalitat.