02-Vicepresident primer i Conseller de Cultura i Esport

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Honorable Sr. VICENTE JOSÉ BARRERA SIMÓ

Vicepresident primer i Conseller de Cultura i Esport

Honorable Sr. VICENTE JOSÉ BARRERA SIMÓ

Foto per a descarregar