Visualització de contingut web

Ocupació Pública

En aquesta pàgina podràs trobar informació general i seguiment sobre les ofertes d'ocupació pública de la Generalitat, com també informa de les ofertes de les administracions locals de la Comunitat Valenciana, de les d'altres comunitats autònomes, de l'estat, universitats i de la Unió Europa.

Buscador d'ocupació pública Gva - Buscador d'ocupació pública

Quines convocatòries podem trobar?

  • Les dades que ací es publiquen tenen exclusivament caràcter informatiu. És convenient que consulte les bases en la publicació oficial corresponent d'aquelles convocatòries concretes que siguen del seu interés, amb l'objecte d'evitar possibles errors que puguen produir-se de transcripció i/o còmput de terminis.