Detall

Professor/a de música, especialitat Fagot.


 • Descripció

  Professor/a de música, especialitat Fagot.


 • Organisme

  Burriana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964510062
  Fax:964510955


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de proba

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Títol Professional de Música, especialitat Fagot.


 • Places

  Descripció de les places

  - Jornada: 92 hores anuals, 1,70 hores setmanals en còmput anual. Les hores de docència es podran concentrar en un curs (15 de setembre-30 de juny a raó de 2h setmanals).
  - Règim jurídic: personal laboral.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex 9 i que els serà facilitada en la Secretaria del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (c/ Sant Pere Pasqual s/n) i en l'adreça d'Internethttp://www.cmeviciana.es.
  Les sol·licituds seran dirigides a la Presidència de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (pl. Major, núm. 1. CP 12530- Borriana).
  S'acompanyarà a la sol·licitud fotocòpia del DNI.
  - S'acompanyarà a la sol·licitud la programació o programacions didàctiques del curs d'acord amb els annexos 1 a 7, segons l'especialitat a què s'opte.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds seran presentades pels interessats en el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament de Borriana o en el Registre General d'Entrada de Documents de l'OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.


 • Altres formas de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.burriana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2059:bases-procedimiento-de-seleccion-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-profesores-de-musica-especialidades-saxo-contrabajo-y-bajo-electrico-fagot-flauta-travesera-trompeta-piano-y-de-profesora-de-danza-especialidad-bailes-salon&catid=41:personal&Itemid=89


 • Seguiment

La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.