Detall

Professor/a de música, especialitat Fagot.


 • Descripció

  Professor/a de música, especialitat Fagot.


 • Organisme

  Burriana
  Tel:964510062 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de proba

  Concurs oposició


 • Grup

  A - Doctorat, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ: Títol Professional de Música, especialitat Fagot.


 • Places

  Descripció de les places

  - Jornada: 92 hores anuals, 1,70 hores setmanals en còmput anual. Les hores de docència es podran concentrar en un curs (15 de setembre-30 de juny a raó de 2h setmanals).
  - Règim jurídic: personal laboral.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en estes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex 9 i que els serà facilitada en la Secretaria del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (c/ Sant Pere Pasqual s/n) i en l'adreça d'Internethttp://www.cmeviciana.es.
  Les sol·licituds seran dirigides a la Presidència de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (pl. Major, núm. 1. CP 12530- Borriana).
  S'acompanyarà a la sol·licitud fotocòpia del DNI.
  - S'acompanyarà a la sol·licitud la programació o programacions didàctiques del curs d'acord amb els annexos 1 a 7, segons l'especialitat a què s'opte.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds seran presentades pels interessats en el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament de Borriana o en el Registre General d'Entrada de Documents de l'OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana.


 • Altres formas de presentació

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En el registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
 • Informació en web organisme

  http://www.burriana.es/index.php?option=com_content&view=article&id=2059:bases-procedimiento-de-seleccion-para-la-constitucion-de-una-bolsa-de-trabajo-de-profesores-de-musica-especialidades-saxo-contrabajo-y-bajo-electrico-fagot-flauta-travesera-trompeta-piano-y-de-profesora-de-danza-especialidad-bailes-salon&catid=41:personal&Itemid=89La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.