Guia de departaments

Guia de departaments

Les unitats administratives que depenen de Presidència i de les conselleries estan pendents d'actualització, a l'espera de la publicació en el DOGV de les respectives ordes de desenvolupament dels seus reglaments orgànics i funcionals. L'estructura administrativa de la Conselleria de Sanitat sí que està actualitzada.

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES DE LA GUIA PROP (DISPONIBLE FINS EL 22 D'ABRIL DE 2024)

Tots els camps són opcionals