• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud d'inscripció en el registre de demandant d'habitatge protegit de la Comunitat Valenciana
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud d'inscripció en el registre de demandant d'habitatge protegit de la Comunitat Valenciana

  Objecte del tràmit

  Aquest registre té per objecte inscriure persones demandants d'habitatge acollides a algun règim de protecció, garantint els principis d'igualtat, publicitat i concurrència en els processos d'adjudicació d'habitatges i el seu finançament, tant en la primera com en les posteriors transmissions, amb la finalitat que tota la producció d'habitatges protegits siga adjudicada amb criteris de transparència, publicitat i concurrència.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona demandant de vivenda protegida a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  El registre suposa un pas previ i obligatori per a l'accés a les vivendes protegides de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  -En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  -També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  -I, preferentment, en:

  REGISTRE AUXILIAR DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AVDA. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I PROJECTES URBANS - ALACANT
  AVDA. AGUILERA, 1Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVICI TERRITORIAL D'HABITATGE I PROJECTES URBANS - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 Valencia
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari degudament emplenat

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE DEMANDANTS D'HABITATGE PROTEGIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.