• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Autorització per a l'obertura de consultoris auxiliars de temporada per a l'atenció sanitària en zones turístiques.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Autorització per a l'obertura de consultoris auxiliars de temporada per a l'atenció sanitària en zones turístiques.

  Objecte del tràmit

  Autorització sanitària dels consultoris auxiliars de temporada, destinats a complementar temporalment els recursos assistencials en aquells nuclis de població que, a causa del turisme, tinguen una afluència de públic netament superior a la de la seua població de dret, adequant-lo al que establix el Decret 176/2004, de 24 de setembre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  L'autorització dels consultoris auxiliars de temporada serà sol·licitada pel director/a gerent del departament on haja d'ubicar-se el consultori, en instància dirigida al director/a territorial de Sanitat de la província corresponent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La presentació d'instàncies es farà, almenys, amb 2 mesos d'antelació a l'inici de la temporada per a la qual se sol·licita.

  No procedirà la tramitació de les sol·licituds efectuades fora de termini.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRÀN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 Valencia
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les instàncies per a la sol·licitud d'autorització dels consultoris auxiliars de temporada hauran d'acompanyar-se de la documentació següent:

  1. Qüestionari, degudament omplit i firmat segons el model establit en l'Annex 3 de l'orde de 22 d'abril del 2008.

  2. Documentació acreditativa de la propietat i dependència jurídica dels locals destinats a consultori.

  3. Certificat emés per tècnic competent (arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic, enginyer tècnic), en el qual es faça constar que els locals s'adeqüen a allò que s'ha especificat en l'Annex 1 de la present orde, així com que complixen la normativa corresponent de protecció contra incendis i d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ SANTÀRIA DE CONSULTORIS AUXILIARS DE TEMPORADA

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.