• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció per a fer la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

  Objecte del tràmit

  Realització de la prova d'accés per a accedir a cicles formatius de grau superior perquè no es poden acreditar els requisits acadèmics necessaris per a l'accés directe.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones aspirants que desitgen cursar ensenyaments de grau superior i hagen de fer-ho per mitjà de la superació d'una prova.

  Requeriments

  Tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any 2014. Per als qui acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d'una família o cicle relacionat amb el cicle de grau mitjà superat, el requisit d'edat per a fer les proves serà de 18 anys d'edat o complir-los durant l'any 2014.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es farà del 29 d'abril al 13 de maig de 2014.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Les sol·licituds d'inscripció es presentaran en els centres docents públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartixen cicles relacionats amb l'opció elegida, en règim de concert en el cas dels centres privats.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb la sol·licitud, els aspirants hauran de presentar:

  - Al ser major de 18 anys, algun dels documents següents: targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis o targeta d'estudiant estranger.

  - Declaració responsable que no es reunixen els requisits d'accés directe, i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reunixen estos requisits, renunciaran a l'accés per prova, fins i tot en el cas d'haver-la superat, per a optar a les places d'accés directe.

  - Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

  Impresos associats

  [ANNEX IV] FULL D'INSCRIPCIÓ EN LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  [ANNEX V] DECLARACIÓ RESPONSABLE

  [ANNEX VI] PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LA SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ PER A LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

  Inici

 • La Generalitat desitja que esta informació li siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es referix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.