Detalle Empleo Publico

Zeladors (OPO 2005)

Codi SIA: 3025144
Codi GUC: 15574
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Modificació a la resolució
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Tècnic/a superior
Grup: Nou nivell B
Informació en web organisme: http://www.san.gva.es
Nº Places totals: 675

Places

Descripció de places:

675 places: - 338 places: promoció interna - 34 places: torn discapacitat - 303 places: torn lliure

Requisits

NACIONALITAT: espanyola, nacional de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'un estat en què siga aplicable la lliure circulació de treballadors. INHABILITACIÓ: no trobar-se inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques. EXPEDIENT DISCIPLINARI: no trobar-se separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques APTITUD PSICOFÍSICA: no patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions corresponents. TITULACIÓ: Certificat d'Escolaritat o equivalent. EDAT: tindre complits 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

Etapa actual:

Modificació a la resolució

Descripció del termini

El termini de presa de possessió serà d'un mes comptat a partir del dia 25 de gener de 2021 i acabarà el mateix dia del mes següent. Si és inhàbil, el termini acabarà el dia hàbil següent.

Publicació

Documentació

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la Resolució de 30 de novembre de 2020, per la qual es nomenen personal estatutari fix les persones aspirants aprovades en el concurs oposició per a la provisió de vacants de la categoria de zelador o zeladora, Sentència número 1115/2017 (OPO2005), d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Modificació a la resolució

Data de publicació: 23-12-2020

Nomenament

Data de publicació: 10-12-2020

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 01-06-2020

Puntuacions definitives

Data de publicació: 13-03-2020

Emplaçament llistat definitiu.

Data de publicació: 14-02-2020

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 08-11-2019

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 30-07-2019

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents.

Data de publicació: 21-09-2018

Llista provisional d'aprovats 2n exercici.

Data de publicació: 27-06-2018

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova)

Data de publicació: 11-06-2018

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva.

Data de publicació: 24-05-2018

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 26-01-2018

Correcció data d'examen

Data de publicació: 26-01-2018

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 14-11-2017

Execució de sentència

Data de publicació: 14-11-2017

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data de publicació: 08-10-2010

Correcció d'errors (places disponibles)

Data de publicació: 01-07-2010

Presentació de documents. Oferta places vacants.

Data de publicació: 22-06-2010

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 10-05-2010

Puntuació de fase de concurs. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 30-12-2009

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data de publicació: 08-06-2009

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data de publicació: 22-05-2009

Plantilla de respostes del 2n exercici

Data de publicació: 06-04-2009

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova)

Data de publicació: 27-02-2009

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions

Data de publicació: 12-01-2009

Plantilla de respostes de l'exercici

Data de publicació: 12-01-2009

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 16-09-2008

Correcció d'errors (temari)

Data de publicació: 23-06-2008

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen. Termini de recurs

Data de publicació: 04-06-2008

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 03-03-2008

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-10-2007

Oferta de places d'ocupació pública (any 2005)

Data de publicació: 28-03-2006

Tornar al llistat d'etapes

Modificació a la resolució

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.