Metges (especialitat: Neurofisiologia Clínica) (OPE 2007)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs
Codi SIA: 3025173
|
Codi GVA: 52456
Descarregar informació
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
B
Titulació
Títol de tècnic/a superior de formació professional o equivalents
Places
Núm. de places totals 8

Descripció de places

TORN LLIURE: 7 places TORN PROMOCIÓ INTERNA: 1 plaça
Requisits
TORN LLIURE a) Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 25.3

Forma de pagament:

El pago de derechos de examen se realizará previamente presentando el impreso en una de las entidades colaboradoras establecidas en el mismo.

Excempció / Reducció de tases:

EXENCIONES/DESCUENTOS El personal que acredite junto a la solicitud su condición de discapacitado estará exento del pago de derechos de examen, conforme establece la vigente Ley de Tasas de la Generalitat Valenciana. Asimismo estará exento del pago de derechos de examen el personal que acredite...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Fase

Concurs

Publicació
Informació complementària
Resolució del Tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatius especialistes en Neurofisiologia Clínica d'institucions sanitàries dependents de l'Agència Valenciana de Salut, convocat per resolució de 2 de març de 2009 per la qual es publica la puntuació definitiva de la...
Saber més

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 22-03-2024

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data publicació: 14-03-2024

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data publicació: 11-03-2024

Llista provisional d'aprovats 2n exercici

Data publicació: 20-02-2024

Temini tancat

Execució de sentència

Data publicació: 22-07-2019

Adjudicació de destinacions i data de cessament/presa de possessió. Termini de recurs

Data publicació: 12-09-2011

Places disponibles

Data publicació: 07-06-2011

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data publicació: 13-05-2011

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data publicació: 22-02-2011

Llista d'aprovats (fase d'oposició). Termini presentació documents per a valoració de mèrits. Termini de recurs

Data publicació: 08-11-2010

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 2a prova). Termini de recurs

Data publicació: 28-07-2010

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova) i data de 2a prova

Data publicació: 02-07-2010

Llista provisional d'aprovats (fase d'oposició: 1a prova). Termini d'al·legacions

Data publicació: 17-06-2010

Plantilla de respostes de l'exercici

Data publicació: 26-04-2010

Correcció d'errors. Llista definitiva d'admesos/exclosos

Data publicació: 16-04-2010

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 24-03-2010

Nomenament del tribunal

Data publicació: 01-03-2010

Correcció d'errors. Bases

Data publicació: 30-11-2009

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 19-06-2009

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 01-04-2009

Temini tancat

Oferta de places d'ocupació pública (any 2007)

Data publicació: 25-11-2008

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs