Detall

Inspectors/es de tributs de la Generalitat. (OPO-08)


 • Descripció

  Inspectors/es de tributs de la Generalitat. (OPO-08)


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Borsa en funcionament : Llista mensual octubre

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Titulació

  Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits especifics

  La borsa estarà integrada pel personal que a continuació es relaciona:
  1. Aspirants que hagen superat algun dels exercicis de la fase d'oposició del procediment selectiu d'accés al grup A, sector administració especial, cos d'Inspectors/es de Tributs de la Generalitat Valenciana, Convocatòria 45/08, torns d'accés lliure i discapacitats, que no es troben en actiu en el moment de la sol·licitud en llocs de treball de la mateixa naturalesa jurídica, grup, sector i especialitat de l'Administració de la Generalitat les competències del qual en matèria de personal siguen exercides per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
  2. El personal funcionari interí desplaçat o cessat en llocs de l'especialitat convocada, que haja participat en el procediment selectiu anteriorment citat, la qual cosa es comprovarà d'ofici i, en cas contrari, no es procedirà a la seua inclusió.
  3. Als efectes de l'apartat anterior, únicament s'entendrà que una persona ha participat en el procediment selectiu quan el seu exercici haja sigut qualificat pel tribunal de selecció de la dita convocatòria. • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar